Besplatna dostava iznad 10,000.00

Osnovni podaci o firmi:
Gelato Concept doo
• Baba Višnjina 48, 11000 Beograd – Vračar
• Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama,  4771
• Matični broj: 21868361
• PIB: 113447631
• Web adresa: tooa.rs
• Kontakt telefon: +381 62 235 200
• Kontakt e-mail: info@tooa.rs

Tačan opis ponuđenih roba i/ili usluga
Na našem prodajnom mestu je predočen tačan opis ponuđenih roba, uključujući cenu istih izraženu u valuti transakcije – dinar (RSD).

Izjava o konverziji
SR: Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
EN: All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank.
When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Kontakt podaci – korisnički servis
Ako su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa narudžbinom ali i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine možete nam se obratiti direktno u objektu Gelato Concept doo na adresi: Nevesinjska 1a, 11000 Beograd – Vračar, putem telefona +381 62 235 200, ili mejlom na adesu: info@tooa.rs.

Dostava robe i eventualna ograničenja
Dostavu robe vršimo preko kurirskih službi, besplatno na teritoriji Republike Srbije.
Robu ne isporučujemo van teritorije Republike Srbije zbog carinskih i transportnih ograničenja.

Politika reklamacija
Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem kao i izjava u slobodnoj formi zbog čega se reklamira proizvod.
Čim preuzmemo robu, izdaćemo reklamacioni list ili elektronskim putem poslati potvrdu o prijemu reklamacije.
Po prijemu reklamacije Gelato Concept doo je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.
Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.
Prvo ćemo pokušati da uklonimo nedostatak, ako ne možemo da uklonimo da zamenimo novim proizvodom.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.
Višpe detalja o saobraznosti i reklamacijama pročitajte na stranici politika reklamacija.

Zaštita privatnosti korisnika
U ime prodajnog mesta Gelato Concept doo (www.tooa.rs) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Gelato Concept doo (www.tooa.rs), kao i naši poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Gelato Concept doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.